X

قالب طراحی فلایر (تراکت)

برای چاپ صحیح و بدون اشکال انواع فلایر یا تراکت (برگه‌های چاپی که به صورت دستی، برای تبلیغات بین مردم توزیع می‌شود)، نیاز به یک طراحی اصولی و حرفه‌ای است که اگر به نکات و جزئیات طراحی فلایر دقت کافی نشود، هنگام چاپ و یا هنگام برش کار چاپ شده، احتمال وقوع خطا و مشکلاتی برای فلایر (تراکت) نهایی بعد از برش وجود دارد.

لذا برای تسهیل کار طراحی فلایر (تراکت) شما، قالب‌های مختلفی برای طراحی انواع فلایر (تراکت) در فرمت PDF آماده کرده‌ایم که می‌توانید پس از دانلود، آن را در Adobe Illustratore یا Corel Draw یا Adobe Photoshop باز کرده و طرح خود را بر روی آن آماده نمایید و برای ما ارسال نمایید تا نکات مهمی همچون رعایت فاصله ایمیل تا برش، خط برش و دور ریز در طراحی شما به دقت رعایت شده باشد.

دانلود قالب طراحی فلایر (تراکت)

 • 210x148mm افقی

  210x148mm افقی

  دانلود قالب فلایر A5

 • 148x210mm عمودی

  148x210mm عمودی

  دانلود قالب فلایر A5

 • 297x210mm افقی

  297x210mm افقی

  دانلود قالب فلایر A4

 • 210x297mm عمودی

  210x297mm عمودی

  دانلود قالب فلایر A4

 • 176x125mm افقی

  176x125mm افقی

  دانلود قالب فلایر B6

 • 125x176mm عمودی

  125x176mm عمودی

  دانلود قالب فلایر B6

 • 250x176mm افقی

  250x176mm افقی

  دانلود قالب فلایر B5
 • 176x250mm عمودی

  176x250mm عمودی

  دانلود قالب فلایر B5